🔔🔔ด่วนๆๆ โอกาสทางการค้า ณ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center (DICE) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา


🔔🔔ด่วนๆๆ โอกาสทางการค้า ณ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center (DICE) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

🔔🔔ด่วนๆๆ โอกาสทางการค้า ณ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center (DICE) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ ประเทศกัมพูชา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขยายช่องทางตลาดและสร้างรายได้จากการค้ากับราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

งานแสดงสินค้า International Best Buy 2024 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2567 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center (DICE) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

📌กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง และจำหน่ายภายในงานประกอบด้วย
• กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
• กลุ่มสินค้าแฟชั่น& เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า
• กลุ่มสินค้าความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และบริการสปา และสินค้าเพื่อสุขภาพ
• กลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
• กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว สุขภัณฑ์ ของขวัญ ของชำร่วย
• กลุ่มสินค้าสำหรับแม่และเด็ก
• กลุ่มบริการทางการแพทย์ และพยาบาล
• กลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว
• กลุ่มสินค้าทั่วไป เช่นการก่อสร้าง สินค้าแฟรนไชส์ เป็นต้น

📍คุณสมบัติของการสมัครรับบริการเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถูกต้องตามกฎหมาย
1. เป็นนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน)
2. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นจ่ายภาษี
3. เป็นบุคคลธรรมดา จดทะเบียนการค้า/จดทะเบียนพาณิชย์

🔎กดลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์สนับสนุนธุรกิจ
https://forms.gle/b3gP48R4MyGuyKGV6

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
082 450 2626 (ธีรโชติ)
090 090 5091 (ทิติยา)
082 450 2621 (กันตินันท์)
E-Mail : bds.smeprogress@gmail.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 0 คน
กรอกข้อมูลหมายเลข SME Code เพื่อลงทะเบียนกิจกรรม
*กรณีเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ กรุณากรอกข้อมูล (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์) ในการติดต่อและแจ้งข้อมูล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง และข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเงื่อนไขและหน้าที่ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ทั้งนี้ ในการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อาจมีความผิดทางอาญา