กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคิวอาร์โค้ดของคุณกรอกข้อมูลหมายเลข SME Code และหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบคิวอาร์โค้ดของคุณ